Energetska sanacija objekta Hiša Raduha

Opis operacije:

Z operacijo Energetska sanacija v Hiši Raduha želimo energetsko učinkovitost stavbe dvigniti na najvišjo možno raven z uvajanjem ukrepov za učinkovitejše ravnanje z viri, s tem pa posledično: zmanjšati rabo energije za objekt, zmanjšati rabo vode na nočitev, zmanjšati količino odpadkov, zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Z naštetimi aktivnostmi, ne bomo le zmanjšali okoljskega vpliva delovanja našega podjetja in povečali rabo obnovljivih virov, temveč tudi povečali energetsko neodvisnost podjetja.


Namen:

Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječega objekta Hiša Raduha namenjen turistični dejavnosti ter zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.


Cilji projekta:

 • prenoviti Hišo Raduho in s tem doseči višji nivo storitev;
 • ustvariti več prihodkov in posledično kreirati možnost večanja ekipe v smislu zaposlitev;
 • z energetsko sanacijo stavbe povečati njihovo energetsko učinkovitost;
 • vzdrževati energetsko učinkovitost objekta in tako ohraniti predznak »zelene« nastanitve;
 • povečati skupno število gostov;
 • povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti;
 • povečanje dodane vrednosti podjetja;
 • zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

 • Pridobiti certifikat »Green Key«;
 • Manjša raba energije za objekt;
 • Manjša raba vode na nočitev;
 • Manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.

Vrednost in finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta znaša 313.540,00 €, od tega je 187.194,00 € sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


eu sklad za regionalni razvoj logo