menu

EU Razpisi

Energetska sanacija objekta Hiša Raduha

Opis operacije:
Z operacijo Energetska sanacija v Hiši Raduha želimo energetsko
učinkovitost stavbe dvigniti na najvišjo možno raven z uvajanjem ukrepov za učinkovitejše ravnanje z viri, s tem pa posledično: zmanjšati rabo energije za objekt, zmanjšati rabo vode na nočitev, zmanjšati količino odpadkov, zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Z naštetimi aktivnostmi, ne bomo le zmanjšali okoljskega vpliva delovanja našega podjetja in povečali rabo obnovljivih virov, temveč tudi povečali energetsko neodvisnost podjetja.

Namen: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječega objekta Hiša Raduha namenjen turistični dejavnosti ter zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

Cilji projekta:
• prenoviti Hišo Raduho in s tem doseči višji nivo storitev;
• ustvariti več prihodkov in posledično kreirati možnost večanja ekipe v smislu zaposlitev;
• z energetsko sanacijo stavbe povečati njihovo energetsko učinkovitost;
• vzdrževati energetsko učinkovitost objekta in tako ohraniti predznak »zelene« nastanitve;
• povečati skupno število gostov;
• povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti;
• povečanje dodane vrednosti podjetja;
• zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.


Rezultati projekta:
• Pridobiti certifikat »Green Key«;
• Manjša raba energije za objekt;
• Manjša raba vode na nočitev;
• Manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.

Vrednost in finančna podpora operacije:
Vrednost celotnega projekta znaša 313.540,00 €, od tega je 187.194,00 € sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).